Choď na obsah Choď na menu

História tabaku

 Kde to všetko začalo? Údajne v civilizácii Mayov v Mexiku okolo roku 500 pred nl Zmienky o fajčení iných rastlín môžeme nájsť v Indii v čase niekoľko tisíc rokov pred Kristom, a všeobecný odhad je, že jednou z rastlín bol aj tabak. Samotné fajčenie iba tabakového listu, ako pretrvalo do dnešnej doby však ako prvý zaviedli americkí indiáni kmeňa Huronov pri náboženských rituáloch. Okrem toho bol pre nich tiež liekom, ktorý používali na liečenie do tej doby známych neduhov.

 
 Roku 1492 objavil Krištof Kolumbus nielen Ameriku, ale i rastlinu tabak. Pôvodní obyvatelia Ameriky od juhu až na sever tabak fajčili, šnupali, žuvali alebo pojedali tabakové listy. Fajčenie tabaku malo hlavne kultový charakter. Prvé tabakové semená sa dostala do Európy prostřednictím dobrodruha a obchodníka Romana pene roku 1518, z provincie Tabacco na ostrove San Domingo (dnešný Dominikánska republika). Odtiaľ názov tabak. Boli to Portugalci, ktorí ovládali medzinárodný obchod pred príchodom Holanďanov a Angličanov a ako prvý kultivovali tabak mimo Ameriku a majú tak najväčšie zásluhy na rozšírenie tabaku do sveta.
 
 Z počiatku sa tabakom zaoberali botanici a lekári sa ho snažili využívať na liečebné účely, ale ako to tak bývalo u všetkých noviniek dovezených z Nového sveta, aj fajčenie sa rýchlo stalo výsadou bohatých, z kraja hlavne preto, že k jeho používanie bolo potreba drahých fajok a ďalšieho náčinia. S výrobou hlinených a drevených fajok sa fajčeniu stalo dostupné aj pre obyčajný ľud, i keď ten holdoval skôr šnupanie tabaku než jeho fajčenie. Nový zvyk samozrejme vyvolal aj vlnu odporu v niektorých krajinách ako napríklad vo Švajčiarsku, Turecku alebo v Rusku, kde boli za užívanie tabaku udeľované kruté tresty, niekedy aj tresty smrti. Avšak obľuba tým skôr rástla, rozmohlo sa domáce pestovanie a pašovanie a tak neskôr takmer všade došlo k zmene taktiky a dovozu a pestovania tabaku sa stal kráľovský alebo císařký monopol.
 
 V Čechách sú prvé zmienky o tabaku datované do konca 16. stor. vďaka podpore Rudolfa II., známeho ctiteľa a mecenáša alchýmie a vied. Od 17. stor. sa tabakový priemysel začal rýchlo rozmáhať. Najväčšieho rozmachu dosiahol tabak u nás v čase tridsaťročnej vojny. Roku 1783 zaviedol Jozef II. tabakový monopol, ktorý bol pre väčší zisk rakúskej vrchnosti neskôr "vylepšený" o zakázať pestovanie tabaku komukoľvek na celom českom území.
 
  Devätnáste storočie bolo v znamení cigár, prvých cigariet a vytláčanie šnupanie tabaku, ktoré bolo považované za zlozvyk nižších spoločenských vrstiev. Sprvu sa tabak do cigariet balil do akéhokoľvek papiera, nebola žiadna "sériová výroba, ale tomu sa podnikatelia rýchlo prispôsobili a od druhej polovice devätnásteho storočia začali výrobcovia dodávať na trh ručne vyrábané cigarety a na prelome 19. a 20. storočia cigarety priemyselne balené. Prvé stroj na cigarety zvládal nejakých 120 000 cigariet denne. Pre porovnanie, dnes je to 6 000 000 cigariet denne.
 

Semienka tabaku

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.